Spotřebitelské chování zákazníků tří vybraných kamenných obchodů se second-hand oblečením

Název práce: Spotřebitelské chování zákazníků tří vybraných kamenných obchodů se second-hand oblečením
Autor(ka) práce: Šímová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků tříkamenných second-hand obchodů v České republice. Jedná se rozdílné obchodypůsobící na Táborsku v Jihočeském kraji. Prvním obchodem je Hrabárnav Soběslavi, druhým Výběrový second-hand Bellitex v Plané nad Lužnicía posledním Putovní second-hand Marwil v Táboře. Výzkum je zaměřen na zjištěnímotivů nákupu zákazníků v těchto vybraných second-hand obchodech. Výsledkemje nalezení společných a rozdílných charakteristik spotřebitelského chovánízákazníků jednotlivých prodejen v komparaci s výzkumem Quioty a Rouxeprovedeném v západním světě a Americe.
Klíčová slova: second-hand; spotřebitelské chování; módní průmysl
Název práce: Consumer behavior of customers of three selected stone shops with second-hand clothes
Autor(ka) práce: Šímová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyse consumer behaviour of customers of three stone second-hand shops in the Czech Republic. These different shops are situated in the Tábor region of South Bohemia. The first shop is Hrabárna in Soběslav, the second one is Superior Second-Hand Bellitex in Planá nad Lužnicí and the last one is Travelling Second-Hand Marwil in Tábor. The research is focused on finding out the customers’ motives to do the shopping in these selected second-hand stores. The survey results show similarities and differences of consumer behavior of customers in individual stores in comparison with Quioty and Roux researches conducted in the Western world and America.
Klíčová slova: second-hand; consumer behaviour; fashion industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: