Impacts of suburbanization on the socio-economic development of Úvaly with a focus on civic infrastructure

Thesis title: Dopady suburbanizačních procesů na socioekonomický vývoj města Úvaly se zaměřením na občanskou vybavenost
Author: Albertová, Denisa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Kolaříková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dopady suburbanizačních procesů na obce v zázemí velkých měst. Jako praktický příklad je uvedeno město Úvaly, které se nachází v okresu Praha východ. Od roku 2001 dochází v Úvalech k rapidnímu přírůstku obyvatel, což s sebou nese řadu negativních důsledků. Cílem práce je zhodnocení dopadů suburbanizace na základní občanskou vybavenost města Úvaly. Vlivem změn demografické struktury obyvatel dochází především k zatížení kapacit školských zařízení. S nízkou kapacitou ovšem musí bojovat i další zařízení občanské vybavenosti.
Keywords: suburbanizace; občanská vybavenost; územní plán; Úvaly; výstavba; škola
Thesis title: Impacts of suburbanization on the socio-economic development of Úvaly with a focus on civic infrastructure
Author: Albertová, Denisa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Kolaříková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of suburbanization on municipalities in thehinterland of large cities. The practical part focuses on the town of Úvaly, which is locatedin the district of Prague-East. Since 2001, there has been a rapid increase in population ofÚvaly, which has many negative consequences. The main goal of this thesis is to evaluatethe impact of suburbanization on the basic civic infrastructure of the town of Úvaly. Due tochanges in the demographic structure of the population, the capacity of school facilities isnot sufficient. However, other civic amenities must also face low capacity.
Keywords: suburbanization; civic infrastructure; Úvaly; development; zoning plan; school

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2019
Date of submission: 3. 5. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68424/podrobnosti

Files for download

    Last update: