Mobile web application for weather forecast using PWA technologies

Thesis title: Mobilní webová aplikace pro předpověď počasí za využití technologie PWA
Author: Behina, Miroslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Sklenák, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním trendem v oblasti informačních technologií, progresivní webovou aplikací. Aplikace založena na technologiích PWA nabízí oproti standardním webovým aplikacím rozšířenou funkcionalitu, která do nedávné doby byla dostupná pouze aplikacím nativním. Hlavním cílem této práce je návrh a implementace aplikace za využití technologie PWA a následné porovnání zhodnocení vhodnosti využití těchto technologií při vývoji oproti jiným možnostem implementace. Čtenář bude seznámen s pojmy pojící se k progresivní webové aplikaci, její historií i očekávaným budoucím stavem. Při vývoji jsou představeny jednotlivé fáze návrhu funkčního i grafického a jejich následná implementace. Výsledkem práce je funkční progresivní webová aplikace pro předpověď počasí, schopna nahradit aplikaci nativní v plné šíři.
Keywords: HTML 5; mobilní aplikace; návrh; Ventus ; JavaScript; progresivní webová aplikace; vývoj
Thesis title: Mobile web application for weather forecast using PWA technologies
Author: Behina, Miroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Sklenák, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis is dealing with a current trend in the field of computer science, progressive web applications. Application built with technologies of PWA as compared to standard web applications, offers wider functionality, which was until recently only available to native applications. The main goal of this thesis is to design and implement an application built on the basis of PWA technologies and followingly summarize the suitability of these technologies compared to other available options of implementations. The reader is introduced to concepts connected with progressive web app, its‘ history and expected future. During the development individual stages of both functional and graphical drafts are introduced alongside with following implementation. The result of this thesis is a working progressive web app for weather forecast, capable of replacing a native app in its‘ full scope
Keywords: progressive web app; JavaScript; Ventus; HTML 5; development; design; mobile application

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 12. 2018
Date of submission: 6. 5. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68009/podrobnosti

Files for download

    Last update: