Implementation of management techniques in organization of the President Cup hockey tournament

Thesis title: Využití manažerských technik při organizování hokejového turnaje President Cup
Author: Palkovský, Erik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Vich, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o využití manažerských technik při organizování čtyř-denního mezinárodního mládežnického hokejového turnaje President Cup. Cílem práce je zhodnotit vhodnost použití vybraných manažerských technik a následně specifikovat návrhy na zlepšení v individuálních situacích.Práce je zpracována formou případová studie zaměřená na využití vybraných manažerských technik. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti managementu, sportovního managementu či projektového managementu, včetně vymezení specifik daných oborů. V praktické části je zhodnocen postup a použití manažerských technik v průběhu organizování turnaje. Součástí práce je hodnocení organizace turnaje od trenérů zúčastněných mužstev a vize příštího ročníku s již podniknutými kroky.
Keywords: Organizování; Manažerské techniky; Projektový management; Management; Plánování; Sportovní management
Thesis title: Implementation of management techniques in organization of the President Cup hockey tournament
Author: Palkovský, Erik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Vich, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with using specific management techniques while organising four-days long international youth hockey tournament President Cup. The aim of the thesis is precise use of selected management techniques and detail reflection, including suggestion of better solution of individual situations in the future. The thesis is comprises case study of using chosen management techniques. In the theoretical part there are defined terms from the fields such as management, sport management or project management including focus on the specifics of these fields. The procedure and the way of using the management techniques during the tournament organising is analysed in the practical part. The thesis contains evaluation of the tournament organisation from the coaches of participating teams including vision and steps which have been already made in terms of the next tournament annual.
Keywords: Organising; Planning; Sport Management; Management techniques; Project Management; Management

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 10. 2018
Date of submission: 6. 5. 2019
Date of defense: 6. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67532/podrobnosti

Files for download

    Last update: