Is the Czech National Bank able to impact the mortgage market rate by setting the nominal interest rate?

Thesis title: Je ČNB schopna pomocí repo sazby regulovat sazby na hypotéčním trhu?
Author: Kubík, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Slaný, Martin
Opponents: Kadeřábková, Božena
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se převážně zabývá vlivem repo sazby nastavované Českou národní bankou na úrokovou sazbu hypotečního trhu. Zkoumaná hypotéza, kterou se práce snaží pomocí modelu VAR potvrdit, zní: „ČNB je schopna pomocí repo sazby regulovat sazby hypotečního trhu.“ Dále práce porovnává vliv repo sazby na úroky spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Teoretická část se zabývá transmisním mechanismem monetární politiky, měnovou politikou České republiky, růstem cen nemovitostí, makroobezřetnostní politikou ČNB a hypotečním trhem ČR. Praktická část obsahuje grafickou analýzu hlavních ukazatelů hypotečního trhu a VAR modelz určující vliv jednotlivých důležitých proměnných hypotečního trhu na úrokovou sazbu hypoték a vliv repo sazby na úrok spotřebitelských úvěrů. Závěrem práce je, že ČNB je schopna pomocí nastavované repo sazby ovlivňovat sazby hypotečního trhu.
Keywords: měnová a makroobezřetnostní politika; repo sazba; hypotéční úvěr; transmisní mechanismus
Thesis title: Is the Czech National Bank able to impact the mortgage market rate by setting the nominal interest rate?
Author: Kubík, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Slaný, Martin
Opponents: Kadeřábková, Božena
Thesis language: Česky
Abstract:
The core of the diploma thesis is to accept or reject the impact of a nominal interest rate set by Czech National Bank on the rates of the mortgage market. The formed hypothesis, that is tried to be concluded as valid, states: “Czech National Bank is able to regulate the rates of mortgage market by the two-week nominal interest rate.” The thesis also compares the impact of the nominal interest rate set by CNB on consumer loans and mortgage loans. Theoretical part deals with common and general transmission mechanism of monetary policy, monetary policy of the Czech Republic, macroprudential policy of the Czech National Bank, with the growth of real estate market prices and lastly with the state and context of the Czech mortgage market. The empirical part consists of three parts – graphical analysis and model VAR determining the impact of the mortgage market’s key attributes on the interest rate of mortgages and VAR determining the impact of CNB’s nominal interest rate on the interest rate of consumption loans. The conclusion of the diploma thesis is that Czech national bank is able to regulate the rates of mortgage market by the two-week nominal interest rate.
Keywords: transmission mechanism; monetary and macroprudential policy; mortgage; central bank nominal interest rate

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2019
Date of submission: 16. 8. 2019
Date of defense: 6. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68807/podrobnosti

Files for download

    Last update: