Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic

Thesis title: Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic
Author: Očkajová, Paulína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Miklánek, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
The main motivation of this thesis is to investigate whether, as already claimed by early economists such as Ricardo, the property tax is indeed the ideal tax because of perfectly inelastic tax base. For this purpose, I estimate the revenue elasticity of the property tax with respect to tax rates in the Czech Republic using municipality-level data on property tax revenue, tax rates and municipality characteristics during the period of 2004 to 2017. The research design exploits a variation in tax rates across municipalities and years caused by a policy change in 2008 when municipalities obtained an option to multiply the final tax liability of taxpayers by a so-called local coefficient. Using difference-in-differences estimator, I find the total revenue elasticity to be 0.76, while theoretically it should be one under perfectly inelastic tax base. However, further analysis indicates that the less-than-one elasticity is primarily due to substantial exemptions rather than behavioural responses in the tax base.
Keywords: local government; local coefficient; elasticity of property tax; property taxation; tax responsiveness
Thesis title: Elasticita daně z nemovitosti v České republice
Author: Očkajová, Paulína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Miklánek, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
Hlavní motivací této práce je prozkoumat, zda je daň z nemovitosti pro svůj neelastický základ takovou ideální daní, za kterou ji pokládali již raní ekonomové od dob Ricarda. Za tímto účelem odhaduji elasticitu příjmů daně z nemovitosti ve vztahu k daňovým sazbám v České republice s využitím údajů na úrovni obcí, které zachycují příjmy daně z nemovitosti, daňové sazby a charakteristiky obcí během let 2004 až 2017. Výzkumný design využívá variaci v daňových sazbách mezi obcemi, která vznikla po reformě v roce 2008. Obce tehdy získaly možnost vynásobit konečnou daňovou povinnost poplatníků tzv. lokálním koeficientem. Pomocí odhadu rozdílu v rozdílech jsem zjistila, že celková elasticita příjmů daně z nemovitostí je 0.76, zatímco teoreticky by v případě dokonale nepružného daňového základu měla být 1. Další analýza však ukazuje, že výsledná elasticita je způsobena spíše značnými daňovými výjimkami než reakcemi v úpravě daňového základu.
Keywords: elasticita daně z nemovitosti; elasticita daňových příjmů; daň z nemovitosti; lokální koeficient; místní samospráva

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2018
Date of submission: 10. 5. 2019
Date of defense: 13. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66870/podrobnosti

Files for download

    Last update: