Evaluation of investment decision in residential rental property among three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia

Thesis title: Evaluation of investment decision in residential rental property among three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia
Author: Shynkarenko, Mykhaylo
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the investment decision of a non – resident to purchase the best residential property with rental purposes in three different countries in central Europe. The topic is extremely important due to an increasing number of business schemes for entrepreneurs and international business integration for foreigners, as well as due to rapid economic changes and international cooperation. Current research will describe the investment environment of Czech Republic, Poland and Slovakia, specifically will provide instruction for real estate investment environment. Therefore, data about legal structure of three countries, tax regulations and limitations for the acquisition process of real estate as a non-resident were collected, in order to conduct a comparison and present results. Moreover, the paper will provide all relative calculations via in specified countries conducted via discounted cash flow method.
Keywords: Investment decision; evaluation methods; investment climate
Thesis title: Evaluation of investment decision for residential rental property in three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia
Author: Shynkarenko, Mykhaylo
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je prošetřit investiční rozhodnutí nerezidenta nakupovat nejlepší obytné nemovitosti za účelem pronájmu ve třech různých zemích střední Evropy. Toto téma je mimořádně důležité díky rostoucímu počtu podnikatelských programů pro podnikatele a mezinárodní integraci podnikání pro cizince, jakož i díky rychlým hospodářským změnám a mezinárodní spolupráci. Aktuální výzkum bude popisovat investiční prostředí České republiky, Polska a Slovenska, konkrétně bude poskytovat pokyny pro investiční prostředí nemovitostí. Proto byly shromážděny údaje o právní struktuře tří zemí, daňové předpisy a omezení pro proces akvizice nemovitostí jako nerezidenta, aby bylo možné provést srovnání a současné výsledky. Kromě toho bude papír poskytovat všechny relativní výpočty prostřednictvím konkrétních zemí prováděných metodou diskontovaných peněžních toků.
Keywords: investiční rozhodnutí; investiční klimat; NPV, IRR

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 3. 2019
Date of submission: 10. 9. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69395/podrobnosti

Files for download

    Last update: