CSR communication with stakeholders - consumers, their awareness of CSR and their involvement in CSR initiatives

Thesis title: CSR komunikace se stakeholdery - spotřebiteli, jejich povědomí o CSR a jejich zapojení do CSR iniciativ
Author: Kalinina, Xeniya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je věnováná vysvětlení definic, popis principy a pilíře CSR. Teoretická část se zaměřuje také na význam stakeholderů a jejich definici, CSR komunikace, zejména se spotřebiteli. Předmětem praktické časti je zjištění míry povědomí spotřebitelů v České republice o CSR, jejich reakce na CSR aktivity a jejich angažovanost, a to na základě výstupů dotazníkového šetření.
Keywords: CSR komunikace; komunikační kanály; Společenská odpovědnost firem; teorie Stakeholderů; stakeholdery; spotřebiteli
Thesis title: CSR communication with stakeholders - consumers, their awareness of CSR and their involvement in CSR initiatives
Author: Kalinina, Xeniya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of corporate social responsibility. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the explanation of definitions, description of principles and pillars of CSR. The theoretical part also focuses on the importance of stakeholders and their definition, CSR communication, especially with consumers. The subject of the practical part is to determine the level of consumer awareness in the Czech Republic about CSR, their response to CSR activities and their engagement, based on the results of the questionnaire survey
Keywords: Stakeholders; Consumers; Communication channels; Corporate Social Responsibility; CSR communication; Stakeholders theory

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2019
Date of submission: 13. 5. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68661/podrobnosti

Files for download

    Last update: