Efficiency of Ad Formats in Google Display Network

Thesis title: Účinnost reklamních formátů v obsahové síti Google
Author: Obluková, Daniela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Korábová, Huyen
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá účinností reklamních formátů v obsahové síti Google a je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Cílem práce bylo na základě provedené analýzy zjistit, který reklamní formát z testovaných je nejúčinnější, a to především podle výkonnostních ukazatelů s přihlížením na ukazatele charakteristické pro vyhodnocování kampaní na budování povědomí. Celkem bylo analyzováno 6 kampaní, které byly spuštěny v obsahové síti Google v období od listopadu až do prosince 2018. Kampaně obsahovaly následující formáty: statické bannery, responzivní bannery, responzivní bannery rozšířené o video a také dynamické bannery generované z feedu. Data byla vyhodnocována prostřednictvím Google Ads, Google Analytics a také za pomocí interních systémů konkrétní společnosti. Práce došla k závěru, že z vybraných formátů se jeví jako nejúčinnější responzivní formát reklamy a také dynamické bannery, které jsou generovány z produktového feedu. Druhá část diplomové práce dokresluje význam display reklamy na základě expertních polostrukturovaných rozhovorů s 10 odborníky z praxe.
Keywords: PPC; Google Display Network; display reklama
Thesis title: Efficiency of Ad Formats in Google Display Network
Author: Obluková, Daniela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Korábová, Huyen
Thesis language: Česky
Abstract:
The Diploma thesis focuses on efficiency of specific ad formats ran in Google Display network. Final thesis is divided into two parts. First theoretical part explains basic of display advertising containing banner ads only. Second, practical part describes the results of 6 experimental campaigns including static banners, responsive ads, responsive ads with a video extension and dynamic banners based on product feed. Efficiency of these campaigns were evaluated mainly according to the hard KPI’s also according to soft ones. Performance of each campaign were compared to different attribution models to demonstrate its importance to show how different attribution can influence the evaluation. Main findings of the Diploma thesis disclose that the most efficient ad format are responsive display ads and dynamic banners based on product feed. Data were taken from Google Analytics, Google Ads and internal attribution model of certain e-commerce company. Finally, there were conducted interviews with 10 PPC experts regarding display advertising to analyze its importance, their approach and future development of display advertising.
Keywords: PPC; display advertising; ad formats

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2018
Date of submission: 13. 5. 2019
Date of defense: 18. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67343/podrobnosti

Files for download

    Last update: