Účinnost reklamních formátů v obsahové síti Google

Název práce: Účinnost reklamních formátů v obsahové síti Google
Autor(ka) práce: Obluková, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Korábová, Huyen
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá účinností reklamních formátů v obsahové síti Google a je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Cílem práce bylo na základě provedené analýzy zjistit, který reklamní formát z testovaných je nejúčinnější, a to především podle výkonnostních ukazatelů s přihlížením na ukazatele charakteristické pro vyhodnocování kampaní na budování povědomí. Celkem bylo analyzováno 6 kampaní, které byly spuštěny v obsahové síti Google v období od listopadu až do prosince 2018. Kampaně obsahovaly následující formáty: statické bannery, responzivní bannery, responzivní bannery rozšířené o video a také dynamické bannery generované z feedu. Data byla vyhodnocována prostřednictvím Google Ads, Google Analytics a také za pomocí interních systémů konkrétní společnosti. Práce došla k závěru, že z vybraných formátů se jeví jako nejúčinnější responzivní formát reklamy a také dynamické bannery, které jsou generovány z produktového feedu. Druhá část diplomové práce dokresluje význam display reklamy na základě expertních polostrukturovaných rozhovorů s 10 odborníky z praxe.
Klíčová slova: PPC; Google Display Network; display reklama
Název práce: Efficiency of Ad Formats in Google Display Network
Autor(ka) práce: Obluková, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Korábová, Huyen
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis focuses on efficiency of specific ad formats ran in Google Display network. Final thesis is divided into two parts. First theoretical part explains basic of display advertising containing banner ads only. Second, practical part describes the results of 6 experimental campaigns including static banners, responsive ads, responsive ads with a video extension and dynamic banners based on product feed. Efficiency of these campaigns were evaluated mainly according to the hard KPI’s also according to soft ones. Performance of each campaign were compared to different attribution models to demonstrate its importance to show how different attribution can influence the evaluation. Main findings of the Diploma thesis disclose that the most efficient ad format are responsive display ads and dynamic banners based on product feed. Data were taken from Google Analytics, Google Ads and internal attribution model of certain e-commerce company. Finally, there were conducted interviews with 10 PPC experts regarding display advertising to analyze its importance, their approach and future development of display advertising.
Klíčová slova: PPC; display advertising; ad formats

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67343/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: