Analysis of compliance with GDPR in the company providing service of piping systems

Thesis title: Analýza souladu s GDPR ve společnosti zajišťující servis potrubních systémů
Author: Pavlíček, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubíček, Aleš
Opponents: Polák, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo provést posouzení souladu systému ochrany osobních údajů ve společnosti s Nařízením GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) ve společnosti zajišťující servis potrubních systémů. Analýza souladu a úrovně ochrany osobních údajů ve společnosti proběhla na základě compliance dotazníku, který vychází z článků Nařízení GDPR, a který byl vyplněn s odpovědným pracovníkem za oblast ochrany osobních údajů ve společnosti. V návaznosti na výsledky posouzení byla formulována konkrétní doporučení, která pomohou analyzované společnosti dosáhnout souladu s Nařízením GDPR. Doporučení byla rozdělena do 3 kategorií podle priorit na vysokou, střední a nízkou.
Keywords: Úřad pro ochranu osobních údajů; Ochrana osobních údajů; Nařízení; GDPR
Thesis title: Analysis of compliance with GDPR in the company providing service of piping systems
Author: Pavlíček, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubíček, Aleš
Opponents: Polák, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis was to assess compliance with the GDPR Regulation (Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / ES) in the company providing service of piping systems. The analysis of compliance and the level of protection of personal data in the company was based on a compliance questionnaire based on the articles of the GDPR, which was filled with the person responsible for personal data protection in the company. Following the assessment results, specific recommendations were formulated to help the analysed company comply with the GDPR Regulation. The recommendations were divided into 3 categories according to the high, medium and low priorities.
Keywords: GDPR; Personal data protection; Office for personal data protection; Regulation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2018
Date of submission: 14. 5. 2019
Date of defense: 12. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68746/podrobnosti

Files for download

    Last update: