Probability of customer loan account opening prediction using neural networks and logistic regression

Thesis title: Predikce pravděpodobnosti otevření úvěrového účtu pomocí neuronových sítí a logistické regrese
Author: Kos, Michael
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Siuda, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím prediktivních modelů bank při tvorbě direct marketingových kampaní. Teoretická část slouží k představení podstatných konceptů z oblasti dobývání znalostí z dat a strojového učení. Pozornost je věnována především modelu logistické regrese a jemu ekvivalentním neuronovým sítím. V praktické části jsou představené modely využity k predikci na základě reálných bankovních dat.
Keywords: Propenzitní model; Logistická regrese; Bankovnictví; Direct marketing
Thesis title: Probability of customer loan account opening prediction using neural networks and logistic regression
Author: Kos, Michael
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Siuda, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The following thesis deals with the application of predictive models for the purpose of direct marketing campaign targeting within a banking sector. The theoretical part defines relevant datamining and machine learning concepts with an emphasis on logistic regression and its equivalent neural network models. These are than used for prediction in the second part, utilizing a real-world banking dataset.
Keywords: Propensity model; Logistic regression; Banking; Direct marketing

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 11. 2018
Date of submission: 27. 5. 2019
Date of defense: 20. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67704/podrobnosti

Files for download

    Last update: