Predikce pravděpodobnosti otevření úvěrového účtu pomocí neuronových sítí a logistické regrese

Název práce: Predikce pravděpodobnosti otevření úvěrového účtu pomocí neuronových sítí a logistické regrese
Autor(ka) práce: Kos, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Siuda, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá využitím prediktivních modelů bank při tvorbě direct marketingových kampaní. Teoretická část slouží k představení podstatných konceptů z oblasti dobývání znalostí z dat a strojového učení. Pozornost je věnována především modelu logistické regrese a jemu ekvivalentním neuronovým sítím. V praktické části jsou představené modely využity k predikci na základě reálných bankovních dat.
Klíčová slova: Propenzitní model; Logistická regrese; Bankovnictví; Direct marketing
Název práce: Probability of customer loan account opening prediction using neural networks and logistic regression
Autor(ka) práce: Kos, Michael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Siuda, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The following thesis deals with the application of predictive models for the purpose of direct marketing campaign targeting within a banking sector. The theoretical part defines relevant datamining and machine learning concepts with an emphasis on logistic regression and its equivalent neural network models. These are than used for prediction in the second part, utilizing a real-world banking dataset.
Klíčová slova: Propensity model; Logistic regression; Banking; Direct marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2019
Datum obhajoby: 20. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: