Internal control system of company

Thesis title: Vnitřní kontrolní systém společnosti
Author: Šupa, Vladislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pelák, Jiří
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popis a analýza vnitřního kontrolního systému u dvou malých podnikatelských účetních jednotek. Práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem společnosti, která si zajišťuje účetnictví v plném rozsahu vlastními zaměstnanci a také společností, která má zajištěno vedení účetnictví externí společností. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická kapitola se zabývá vymezením vnitřního kontrolního systému, jeho pěti komponent a posuzování vnitřního kontrolního systému externím auditorem. Ve druhé a třetí praktické části jsou představeny dvě společnosti a jsou popsány a analyzovány jejich vnitřní kontrolní systémy. Zároveň jsou uvedeny jejich kladné a záporné stránky, včetně porovnání jednotlivých vnitřních kontrolních systémů.
Keywords: proces vyhodnocení rizik; vnitropodniková směrnice; workflow; monitorování kontrol; Vnitřní kontrolní systém; nástroje vnitřního kontrolního systému; kontrolní prostředí; informace a komunikace; kontrolní činnosti
Thesis title: Internal control system of company
Author: Šupa, Vladislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pelák, Jiří
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master thesis is to describe and analyse internal control systems of two small business entities. The thesis deals with internal control system of the company which bookkeeping is fully provided by its own employees and also the company that has bookkeeping by external company. The thesis consists of three main parts. The first theoretical part covers a description of an internal control system its five components and assessment internal control system by external auditor. In the second and third practical parts, there are introduced two companies and there are decribtions and analysis of their internal control systems. Alongside there are also listed the positive and negative aspects including comparison of each internal control systems.
Keywords: Internal control system; components of internal control system; control environment; risk assessment; information and communication; control activities; monitoring of controls; internal directive; workflow

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2018
Date of submission: 28. 5. 2019
Date of defense: 18. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67744/podrobnosti

Files for download

    Last update: