Public Transport in Dresden and Its Agglomeration

Thesis title: Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí
Author: Novák, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat veřejnou osobní dopravu v Drážďanech a blízkém okolí. V teoretické části je hlavní pozornost věnována vymezení základních pojmů v oblasti dopravy, způsobům dělení dopravy, charakteristice dopravních oborů a integrovaného dopravního systému. V praktické části jsou tyto poznatky využity na konkrétním příkladu, německém městě Drážďany. Po charakteristice města, především z hlediska ekonomiky a dopravy, je podroben analýze integrovaný dopravní systém města a okolí v návaznosti na teoretickou část – postupně jsou představeny dopravní svaz, dopravci, zastoupené dopravní prostředky a tarifní systém. Následně jsou uvedeny současné trendy a možné budoucí projekty, které by bylo možné integrovat do veřejné osobní dopravy v tomto městě a zlepšit tak stávající systém fungování dopravy.
Keywords: integrovaný dopravní systém; Drážďany; osobní veřejná doprava; Dopravní svaz Horního Polabí
Thesis title: Public Transport in Dresden and Its Agglomeration
Author: Novák, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse public transport in Dresden and its agglomeration. Attention is paid to defining basic terms of public transport in the theoretical part, as well as classification of transport, characterizing modes of transport and integrated transport system. These findings are applied to a specific city, Dresden, in the practical part. After introducing the city from an economical and transport point of view, the integrated transport system of the city is analysed based on the findings from the theoretical part. Transport association, transport companies, modes of transport and tariff system are described gradually. Current trends and potential future projects are presented, which could be integrated into public transport in this city and used to improve the existing system of transport.
Keywords: public transport; integrated transport system; Dresden; The Verkehrsverbund Oberelbe

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2018
Date of submission: 3. 6. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67385/podrobnosti

Files for download

    Last update: