Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market

Thesis title: Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market
Author: Aktaş, Mediha Dilara
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
In the globalizing world, benefiting from comparative advantages and gaining market share in the consumer markets are getting more significant for the enterprises and lead them to enter foreign markets. However, these firms face many challenges in doing business like analyzing the market environment, competitor and industry analysis, different consumer behaviors and trade barriers in the foreign markets. In the literature, there are numerous methods that can guide firms to choose best entry strategy according to their specifications and characteristics as well as the target market`s. In this thesis, these foreign market entry strategies and challenges is analyzed and a Turkish leather manufacturer`s entry into the Czech Market will be illustrated and suggestions are provided with the support of conducted consumer behavior survey and secondary data`s.
Keywords: foreign markets; comparative advantage; entry strategy
Thesis title: Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into The Czech Market
Author: Aktaş, Mediha Dilara
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
V dnešním globalizujícím světě je prospěch z komparativních výhod a získávání tržního podílu na spotřebitelských trzích pro podniky mnohem významnější a vedou k jednodušímu zpřístupnění na zahraniční trhy. Tyto firmy však čelí mnoha výzvám v podnikání, jako je například analýza tržního prostředí, analýza konkurence a průmyslu, rozdílné chování spotřebitelů a obchodní překážky na zahraničních trzích. V literatuře se můžeme dočíst, že existuje mnoho metod, které vedou firmy, aby si vybrali nejlepší vstupní strategie podle jejich specifikací a charakteristik a cílového trhu. V této práci jsou analyzovány tyto strategie a výzvy pro vstup na zahraniční trh a bude zde ilustrován vstup tureckého výrobce kůže na český trh a návrhy budou poskytnuty s podporou řízeného průzkumu spotřebitelského chování a sekundárních dat.
Keywords: globalizujícím; komparativních výhod; spotřebitelů

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2018
Date of submission: 30. 6. 2019
Date of defense: 29. 8. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66935/podrobnosti

Files for download

    Last update: