Analysis of Residential Suburbanization Impacts on Demography and Economy of Hovorčovice

Thesis title: Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice
Author: Oktábec, Karel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Čáp, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dopady procesů rezidenční suburbanizace na obec Hovorčovice. Jelikož od roku 2001 zde dochází k velkému přírůstku obyvatel a rozsáhlé bytové výstavbě, tak to s sebou nese mnoho negativních důsledků. Cílem této práce je tak zhodnocení těchto dopadů na obec, a to především v oblasti demografie a ekonomiky. Přírůstek obyvatelstva v obci s sebou nese hlavně velké zvyšování výdajů, což má za následek zadlužování obce a velké problémy do budoucna.
Keywords: suburbanizace; urban sprawl; dopravní infrastruktura; koeficient osídlení; migrace; Hovorčovice
Thesis title: Analysis of Residential Suburbanization Impacts on Demography and Economy of Hovorčovice
Author: Oktábec, Karel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Čáp, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the impact of residential suburbanization processes on the village of Hovorčovice. As there has been a large increase in population and large housing developments since 2001, this has many negative consequences. The aim of this work is to evaluate these impacts on the municipality, especially in the field of demography and economy. The increase in the population in the village is mainly due to a large increase in spending, which results in the municipality's debt and major problems for the future.
Keywords: suburbanization; urban sprawl; transport infrastructure; settlement coefficient; migration; Hovorčovice

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 3. 2019
Date of submission: 7. 7. 2019
Date of defense: 10. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69329/podrobnosti

Files for download

    Last update: