Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System

Thesis title: Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System
Author: Šimánková, Andrea
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
This thesis deals with potential impact of Catalan possible independence on their social security system focusing on its specific aspects, retirement and maternity leave. Catalonia has made several moves towards reaching full independency, organizing an illegal referendum, which included several representatives being suited for rebellion. The thesis shows that the separation would have a negative impact on the social security as retirees and maternity leave beneficiaries would be worse off, because the released resources which would not be used as transfer to the kingdom, would not cover the whole social security deficit. Restrictive fiscal policy applied by decreasing benefits would have a positive impact on the budget, which would be in surplus as taking loans would be way more difficult and the new country should create reserves, so it does not run out of resources. Nevertheless, the surplus might be used to level off the benefits or for investments anyway. This would be a political decision followed afterwards. However, the social security system even after involving this, would not be better off.
Keywords: Social Policy; Pension System; Maternity Leave; Separation; Catalonia
Thesis title: Dopad možné nezávislosti Katalánska na systém sociálního zabezpečení: Případ mateřské dovolené a penzijního systému
Author: Šimánková, Andrea
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá potenciálním dopadem možné nezávislosti Katalánska na jeho sociální zabezpečení, konkrétně na starobní důchod a mateřskou dovolenou. Katalánsko podniklo několik kroků k získání nezávislosti, včetně zorganizování nelegálního referenda, za něž je několik představitelů Katalánska žalováno za rebelii. Bakalářská práce zobrazuje, že by separace měla negativní dopad na sociální zabezpečení, starobní důchodci a příjemci peněžité pomoci v mateřství by si pohoršili, protože uvolněné zdroje, které by byly jinak poslány Španělsku, by nepokryly celý deficit sociálního zabezpečení. Restriktivní fiskální politika, aplikována snižováním dávek, by měla pozitivní dopad na celkový katalánský rozpočet, který by byl přebytkový, protože možnost krytí deficitu zadlužením by se výrazně snížila a nová země by tak měla vytvářet rezervy, aby ji nedošly zdroje. Přebytek by ale mohl být použit na pokrytí snížení dávek či na investice. To by podléhalo následnému politickému rozhodnutí. Systém sociálního zabezpečení by ale ani po takovém kroku nebyl v přebytku.
Keywords: Penzijní systém; mateřská dovolená; separace; Sociální politika; Katalánsko

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2019
Date of submission: 15. 8. 2019
Date of defense: 11. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68757/podrobnosti

Files for download

    Last update: