Hysteresis in unemployment in Slovakia

Thesis title: Hysteresis in unemployment in Slovakia
Author: Řeháková, Magdaléna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Potužák, Pavel
Opponents: Tříska, Dušan
Thesis language: English
Abstract:
In this thesis I present the theoretical background for the study of hysteresis in unemployment and its various potential sources and mechanisms through which hysteresis works with emphasis on the Slovak labor market context. I provide a review of available literature on hysteresis concerning Slovakia and regional analysis of this topic. I study the presence of hysteresis in Slovak unemployment rates at the country level as well as at the regional level. At the country level I use the unit root test with two endogenously determined breaks. Regions are being analyzed by univariate unit root tests and by the second-generation panel unit root tests. I cannot reject the hysteresis hypothesis neither at country-wide nor at the regional level. In the end, I present a discussion on policy implications.
Keywords: unemployment; hysteresis; unit root; region; factor analysis
Thesis title: Hystereze v nezaměstnanosti na Slovensku
Author: Řeháková, Magdaléna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Potužák, Pavel
Opponents: Tříska, Dušan
Thesis language: English
Abstract:
V této diplomové práci představuji teoretický základ teorie hystereze v nezaměstnanosti a různé potenciální zdroje a mechanismy, prostřednictvím kterých hystereze působí. Hysterezi v nezaměstnanosti studuji v kontextu Slovenska. Uvádím přehled dostupné literatury zabývající se hysterezi v nezaměstnanosti na Slovensku a literatury zabývající se regionální analýzou hystereze. Přítomnost hystereze v nezaměstnanosti na Slovensku analyzuji jak z hlediska celostátního, tak z hlediska regionálního. Na celostátní úrovni používám test jednotkového kořene se dvěma endogenně určenými zlomy. Data z krajů zkoumám prostřednictvím jednorozměrných testů jednotkového kořene a panelových testů jednotkového kořene druhé generace. Hypotézu o přítomnosti hystereze na celostátní úrovni i regionálních úrovních nemůžu zamítnout. Závěrem shrnuji možné implikace přítomnosti hystereze v nezaměstnanosti.
Keywords: hystereze; jednotkový kořen; region; faktorová analýza; nezaměstnanost

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 2. 2019
Date of submission: 15. 8. 2019
Date of defense: 6. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68742/podrobnosti

Files for download

    Last update: