Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions

Thesis title: Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions
Author: Votava, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor’s thesis analyses higher education in the context of economic growth. The aim is to identify and evaluate the connection between higher education and regional development. In the theoretical part, I analyse what education is and what it affects. Specifically, I am studying its’ effects on the regional economy and on the decline of manufacturing jobs. In the practical part, I am using panel data models, specifically the Pooled OLS, the Fixed effects and the Random effects regression models to quantify the correlation between education, GDP, disposable income, average temperature, variable coefficient of the average temperature and density of population. Besides this, I am examining the return of education comparing costs of education and future average earnings.
Keywords: Higher education; Economic growth; Regional economics; Cohesion regions; Labour market; Human capital; Regional development
Thesis title: Analýza závislosti hospodářského růstu na míře vyššího vzdělání populace v rámci regionů soudržnosti na území EU
Author: Votava, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšším vzděláním v kontextu hospodářského růstu. Cílem této práce je nalézt a kriticky zhodnotit vzájemnou spojitost vyššího vzdělání a regionálního rozvoje. V teoretické části se zabývám rozebráním pojmu vzdělání a jeho vlivů na regionální ekonomii. Tento vliv je zkoumán i v kontextu úbytku pracovních míst v průmyslu. V praktické části provádím regresní analýzu za pomocí panelových dat, konkrétně Pooled OLS, Fixed effects a Random effects modelů s cílem změřit korelaci mezi vzděláním, HDP, disponibilním příjmem, průměrnou teplotou, variačním koeficientem průměrné měsíční teploty a hustotou obyvatelstva. Mimo regresní analýzu zkoumám i návratnost vzdělání pro jednotlivce na základě porovnání ceny školného a průměrných budoucích výdělků.
Keywords: Vyšší vzdělání; Hospodářský růst; Lidský kapitál; Regionální ekonomie; Regionální rozvoj; Regiony soudržnosti; Pracovní trh

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2019
Date of submission: 25. 8. 2019
Date of defense: 10. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68425/podrobnosti

Files for download

    Last update: