The development of wages of men and women in the Czech Republic since entry to the EU in the main employee classes according to KZAM

Thesis title: Vývoj rozdílů v mzdovém ohodnocení mužů a žen v České republice po vstupu ČR do EU v základních třídách zaměstnání KZAM
Author: Lačík, Matěj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Macáková, Libuše
Opponents: Džbánková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů mužů a žen na trhu práce se zaměřením na mzdové rozdíly. Práce popisuje problematiku diskriminačního chování a rozdílného mzdového ohodnocování. Teoretická část je věnována základním teoretickým pojmům a ekonomickým teoriím či legislativě. Praktická část je zaměřena na analýzu mzdových rozdílů, která je provedena pomoci ukazatele Gender Pay Gapu. Následně je pozornost věnovaná faktorům, které tyto rozdíly způsobují. Hodnoty GPG jsou analyzované v celém hospodářství ČR i jednotlivých třídách zaměstnání. Další kapitola je věnovaná porovnání hodnot GPG od Eurostatu s hodnotami od ČSÚ.
Keywords: klasifikování zaměstnání; mzdové rozdíly; diskriminace; Gender Pay Gap; trh práce
Thesis title: The development of wages of men and women in the Czech Republic since entry to the EU in the main employee classes according to KZAM
Author: Lačík, Matěj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Macáková, Libuše
Opponents: Džbánková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis examines gender differences in the labor market with focus on wage differences men´s and women´s. This thesis describes problems of discrimination behavior and differences of wage´s evaluation. The theoretical part deals with basic concepts and economic theories and too legislative. The focus of practical part is on analyze the wage differences by using Gender Pay Gap. Then is focus on factor of this gap. This gap is analyzed at the nation level and too at level of individual proffesional groups. In following capture is comparison GPG by Eurostat with GPG by ČSÚ.
Keywords: Gender Pay Gap; discrimination; job classification; wage differences; labor market

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2019
Date of submission: 27. 8. 2019
Date of defense: 4. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68713/podrobnosti

Files for download

    Last update: