The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?

Thesis title: The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?
Author: Doerge, Carl-Philip
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Maza, Adolfo
Thesis language: English
Abstract:
This dissertation examines the external Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries. Eleven of the twelve Central and Eastern European are investigated empirically for the period from 1995 to 2017 with annual data. For that period the external Balassa-Samuelson effect is estimated using a Vector Error Correction Model. Empirical findings agree with empirical literature revised.
Keywords: Balassa-Samuelson effect; productivity; exchange rate; Central Eastern and European Countries
Thesis title: Mezinárodní Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy: Snižuje se jeho význam?
Author: Doerge, Carl-Philip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Maza, Adolfo
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá vnější Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy. Jedenáct z dvanácti středoevropských a východoevropských států je empiricky zkoumáno s ročními údaji po období let 1995 až 2017. Pro toto období se odhaduje externí Balassa-Samuelsonův efekt pomocí Vektorového modelu korekce chyb. Empirická zjištění souhlasí se zkoumanou empirickou literaturou.
Keywords: Balassa-Samuelsonův efekt; produktivita; směnný kurz; země střední a východní Evropy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Faculty of International Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 8. 2018
Date of submission: 11. 10. 2019
Date of defense: 26. 10. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63252/podrobnosti

Files for download

    Last update: