Mezinárodní Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy: Snižuje se jeho význam?

Název práce: The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?
Autor(ka) práce: Doerge, Carl-Philip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Maza, Adolfo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation examines the external Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries. Eleven of the twelve Central and Eastern European are investigated empirically for the period from 1995 to 2017 with annual data. For that period the external Balassa-Samuelson effect is estimated using a Vector Error Correction Model. Empirical findings agree with empirical literature revised.
Klíčová slova: Balassa-Samuelson effect; productivity; exchange rate; Central Eastern and European Countries
Název práce: Mezinárodní Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy: Snižuje se jeho význam?
Autor(ka) práce: Doerge, Carl-Philip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Maza, Adolfo
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vnější Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy. Jedenáct z dvanácti středoevropských a východoevropských států je empiricky zkoumáno s ročními údaji po období let 1995 až 2017. Pro toto období se odhaduje externí Balassa-Samuelsonův efekt pomocí Vektorového modelu korekce chyb. Empirická zjištění souhlasí se zkoumanou empirickou literaturou.
Klíčová slova: Balassa-Samuelsonův efekt; produktivita; směnný kurz; země střední a východní Evropy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2018
Datum podání práce: 11. 10. 2019
Datum obhajoby: 26. 10. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: