Millennials as a Reason to Adapt Marketing Strategies

Thesis title: Miléniálové jako důvod adaptací marketingových strategií
Author: Vochocová, Gabriela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na generaci miléniálů a jejich spotřební chování, vnímání značek a aktuálních trendů jako jsou udržitelnost, technologie, sociální sítě a sdílená ekonomika. Problém definic o miléniálech je, že je často popisují jako jednotnou generaci. Cílem práce je poskytnout doporučení pro tvorbu marketingových strategií na základě analýzy odlišností českých miléniálů od obecných definic popisujících tuto generaci. V rámci doporučení je také cílem zahrnout vliv regionálních rozdílů, a to nejen na globální úrovni, ale i v rámci České republiky. Přínosem práce je, že se věnuje aktuálnímu tématu, které je zároveň v některých aspektech neprozkoumané.
Keywords: miléniál; čeští miléniálové; segmentace; regionální odlišnosti
Thesis title: Millennials as a Reason to Adapt Marketing Strategies
Author: Vochocová, Gabriela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The scope of the thesis is the generation of millennials and their consumption patterns, brand perception and their attitude to current trends such as sustainability, technologies, social media and sharing economy. Definitions about millennials tend to describe them as a coherent segment. The theses aims to suggest recommendations for marketing strategies based on an analysis of differences of Czech millennials from general definitions. Furthermore, the aim of recommendations is to include influence of regional differences, concerning both global and local context. The thesis contributes to current topic which is, at the same time, lacking on research in some aspects.
Keywords: Czech Millennials; Regional Differences; Segmentation; Millennial

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2019
Date of submission: 3. 12. 2019
Date of defense: 22. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68414/podrobnosti

Files for download

    Last update: