Miléniálové jako důvod adaptací marketingových strategií

Název práce: Miléniálové jako důvod adaptací marketingových strategií
Autor(ka) práce: Vochocová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na generaci miléniálů a jejich spotřební chování, vnímání značek a aktuálních trendů jako jsou udržitelnost, technologie, sociální sítě a sdílená ekonomika. Problém definic o miléniálech je, že je často popisují jako jednotnou generaci. Cílem práce je poskytnout doporučení pro tvorbu marketingových strategií na základě analýzy odlišností českých miléniálů od obecných definic popisujících tuto generaci. V rámci doporučení je také cílem zahrnout vliv regionálních rozdílů, a to nejen na globální úrovni, ale i v rámci České republiky. Přínosem práce je, že se věnuje aktuálnímu tématu, které je zároveň v některých aspektech neprozkoumané.
Klíčová slova: miléniál; čeští miléniálové; segmentace; regionální odlišnosti
Název práce: Millennials as a Reason to Adapt Marketing Strategies
Autor(ka) práce: Vochocová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The scope of the thesis is the generation of millennials and their consumption patterns, brand perception and their attitude to current trends such as sustainability, technologies, social media and sharing economy. Definitions about millennials tend to describe them as a coherent segment. The theses aims to suggest recommendations for marketing strategies based on an analysis of differences of Czech millennials from general definitions. Furthermore, the aim of recommendations is to include influence of regional differences, concerning both global and local context. The thesis contributes to current topic which is, at the same time, lacking on research in some aspects.
Klíčová slova: Czech Millennials; Regional Differences; Segmentation; Millennial

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2019
Datum obhajoby: 22. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68414/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: