Motivation for purchase of luxury goods: The case of the Czech Republic and Armenia

Thesis title: Motivation for purchase of luxury goods: The case of the Czech Republic and Armenia
Author: Galustjan, Naděžda
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
This thesis focuses on the motivations behind the purchase of luxury goods in the Czech Republic and Armenia. The first chapter examines the luxury market and defines luxury goods. The second chapter focuses on the theoretical background for motivation, bringing together 3 different significant frameworks. The third chapter creates the methodology for the empirical part of the the thesis and the fourth chapter analyses the findings from the survey to find support for the research hypotheses. The fifth chapter is a discussion of results.
Keywords: Czech Republic; Armenia; Motivation; Luxury goods
Thesis title: Motivace ke koupí luxusního zboží: Případ České republiky a Arménie
Author: Galustjan, Naděžda
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na motivaci ke koupí luxusního zboží a to na případě České republiky a Arménie. První kapitola je věnovaná luxusnímu trhu obecne a je zde definováno luxusní zboží. Druhá kapitola je o teorii za motivací, uvádí tři podstatné modely, které se tímto zabývají. Třetí kapitola vytváří metodologii pro empirickou část praáce. Čtvrtá kapitola analyzuje data získaná z dotazníku a hledá podporu pro vytvořené hypotézy. Páta kapitola je diskuzí výsledků.
Keywords: Motivace; Luxusní zboží; Česká republika; Arménie

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 4. 2018
Date of submission: 5. 12. 2019
Date of defense: 22. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65894/podrobnosti

Files for download

    Last update: