Motivace ke koupí luxusního zboží: Případ České republiky a Arménie

Název práce: Motivation for purchase of luxury goods: The case of the Czech Republic and Armenia
Autor(ka) práce: Galustjan, Naděžda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the motivations behind the purchase of luxury goods in the Czech Republic and Armenia. The first chapter examines the luxury market and defines luxury goods. The second chapter focuses on the theoretical background for motivation, bringing together 3 different significant frameworks. The third chapter creates the methodology for the empirical part of the the thesis and the fourth chapter analyses the findings from the survey to find support for the research hypotheses. The fifth chapter is a discussion of results.
Klíčová slova: Czech Republic; Armenia; Motivation; Luxury goods
Název práce: Motivace ke koupí luxusního zboží: Případ České republiky a Arménie
Autor(ka) práce: Galustjan, Naděžda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na motivaci ke koupí luxusního zboží a to na případě České republiky a Arménie. První kapitola je věnovaná luxusnímu trhu obecne a je zde definováno luxusní zboží. Druhá kapitola je o teorii za motivací, uvádí tři podstatné modely, které se tímto zabývají. Třetí kapitola vytváří metodologii pro empirickou část praáce. Čtvrtá kapitola analyzuje data získaná z dotazníku a hledá podporu pro vytvořené hypotézy. Páta kapitola je diskuzí výsledků.
Klíčová slova: Motivace; Luxusní zboží; Česká republika; Arménie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2018
Datum podání práce: 5. 12. 2019
Datum obhajoby: 22. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65894/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: