Introduction of the Electronic Registration of Sales from the point of view of the tax administrator and from the point of view of tax subjects

Thesis title: Zavedení EET z pohledu správce daně a z pohledu daňových subjektů
Author: Matějková, Ludmila
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stejskalová, Irena
Opponents: Pevná, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat aplikaci zákona o elektronické evidenci tržeb z pohledu správce daně a z pohledu daňového subjektu. V úvodu práce jsou stručně vysvětleny základní pojmy, principy a zamýšlené cíle související s přijetím zákona o evidenci tržeb. Výzkumná část se zabývá vnímáním zákona o evidenci tržeb z různých úhlů pohledu – správce daně a daňových subjektů. Jsou hodnoceny dopady pro jednotlivé aktéry, řešeny přínosy i nedostatky z praxe a zhodnoceny názory respondentů na přínos pro státní rozpočet. V rámci aplikované části je použit kombinovaný výzkum, tj. jak kvantitativní, tak i kvalitativní, neboť jejich kombinace umožní lepší pochopení výzkumného problému.
Keywords: Elektronická evidence tržeb; daň z příjmů; šedá ekonomika; daň z přidané hodnoty; státní rozpočet
Thesis title: Introduction of the Electronic Registration of Sales from the point of view of the tax administrator and from the point of view of tax subjects
Author: Matějková, Ludmila
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stejskalová, Irena
Opponents: Pevná, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma work is to analyze the application of the Electronic Registration of Sales from the point of view of the tax administrator and from the point of view of tax subjects. Basic ideas, principles and intended goals in connection with this law are briefly explained in the beginning of this work. Research part of the work deals with perceiving of this law from various points of view – tax administrator and tax subjects. Impacts of this law on various participants are measured as well as assets and drawbacks from the practical experience and opinions of the respondents on its asset for the budget of the state. Within the applied part of the diploma work, combined research is used - quantitative as well as qualitative- because their combination enables better understanding of the research problem.
Keywords: value added tax; Electronic Registration of Sales; income tax; grey economy; state budget

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2017
Date of submission: 16. 12. 2019
Date of defense: 29. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61530/podrobnosti

Files for download

    Last update: