Glokalization aspects in advertising of Toyota Motor Corporation by Geert Hofstede's 6D model typology

Thesis title: Glokalizační aspekty v reklamě Toyota Motor Corporation podle typologie 6D modelu Geerta Hofstede
Author: Maltseva, Darya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Novák, Michal
Opponents: Dvořák, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kulturními aspekty, které se projevují v televizních reklamách celosvětové značky Toyota Motors Corporation na vybraných trzích: Ruská federace a Spojené státy americké. Reklamní sdělení odrážejí národní specifika a poskytují představu o kultuře, hodnotách a zájmech společnosti. Cílem této analýzy je zjistit míru shody kulturních dimenzí, které jsou definovány 6D modelem G. Hofstede, s kulturními vzorky vybrané korporace ve stanovených trzích.
Keywords: reklamní apel; kulturní dimenze; televizní reklama
Thesis title: Glokalization aspects in advertising of Toyota Motor Corporation by Geert Hofstede's 6D model typology
Author: Maltseva, Darya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Novák, Michal
Opponents: Dvořák, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the cultural aspects that are reflected in television commercials of the company Toyota Motors Corporation in chosen markets: Russian Federation and the United States. Advertising messages reflect national specificities and provide an idea of the culture, values and interests of society. The aim of this analysis is determining of the correspondence rates of the cultural dimensions, which are defined by G. Hofstede's 6D model, with the cultural apels in TV commercials of chosen corporation.
Keywords: cultural apel; cultural dimension; tv commercial

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2017
Date of submission: 20. 12. 2019
Date of defense: 30. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63498/podrobnosti

Files for download

    Last update: