Uniform Hotel Classification and Quality of Accommodation Services

Thesis title: Jednotná klasifikace a kvalita služeb ubytovacích zařízení
Author: Blahoutová, Lenka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Bejdáková, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kvality služeb v cestovních ruchu a jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení. V současné době je pro klasifikaci ubytovacích zařízení v České republice využívána metodika Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, která byla sestavena na základě spolupráce Asociace hotelů a restaurací České republiky a České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Cílem této bakalářské práce je prokázat odlišnost mezi hodnocením ubytovacích zařízení pomocí jednotné klasifikace a hodnocením hostů. K dosažení cíle je využívána komparace dat, která byla sbírána z cestovatelských portálů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V praktické části dochází k všeobecné charakteristice služeb a dále k bližšímu seznámení se službami ubytovacími, především pak s oborem hotelnictví. Teoretická část dále informuje o Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky, o její metodice a procesu samotné certifikace. V první kapitole teoretické části probíhá komparace principů hodnocení na dvou vybraných recenzních portálech, druhá kapitola poskytuje rozbor online recenzí. Výsledky výzkumu prokazují, že zatímco jednotná klasifikace hodnotí ubytovací zařízení na základě technické vybavenosti, hosté se ve svém hodnocení soustřeďují na spokojenost se službami.
Keywords: hotel; recenze; HotelStars; kvalita; služby; jednotná klasifikace
Thesis title: Uniform Hotel Classification and Quality of Accommodation Services
Author: Blahoutová, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Bejdáková, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on quality of accommodation services and hotel classification. Currently use the Czech Republic Official Uniform Classification of Accommodation Facilities, which was created based on cooperation of the Czech Association of Hotels and Restaurants with the Czech Tourist Authority - Czechtourism. The aim of this bachelor thesis is to show differences between the rating, which provides uniform classification and online guest reviews. The comparison of the data collected on the travel portals is used to prove the difference in rating. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part provides general information about accommodation services, hotel sector and Official Uniform Classification of Accommodation Facilities. The practical part consists of comparison of rating systems on two travel portals and provides an analysis of online reviews. The results of the research show that while the uniform classification rates the accommodation facility based on technical equipment, the guests focus on the satisfaction with the services.
Keywords: hotel; HotelStars; hotel classification; services; reviews; quality

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 9. 2019
Date of submission: 23. 4. 2020
Date of defense: 25. 5. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70394/podrobnosti

Files for download

    Last update: