Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems

Thesis title: Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems
Author: Petrusek, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Wisloeff, Hans Christian
Thesis language: English
Abstract:
The thesis focuses on the topic of innovation management in the large companies and presents specific analysis of Georg Fischer Piping Systems
Keywords: Georg Fischer; innovation; innovation management
Thesis title: Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems
Author: Petrusek, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Wisloeff, Hans Christian
Thesis language: English
Abstract:
Práce se zabývá teoretickým přístupem k inovačnímu managementu ve velkých společnostech a následně analyzuje konkrétní případ švýcarské společnosti Georg Fischer Piping Systems
Keywords: Georg Fischer; inovace; inovační management

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 11. 2008
Date of submission: 30. 11. 2008
Date of defense: 26. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16091/podrobnosti

Files for download

    Last update: