Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems

Název práce: Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems
Autor(ka) práce: Petrusek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Wisloeff, Hans Christian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focuses on the topic of innovation management in the large companies and presents specific analysis of Georg Fischer Piping Systems
Klíčová slova: Georg Fischer; innovation; innovation management
Název práce: Analysis of the innovation management at Georg Fischer Piping Systems
Autor(ka) práce: Petrusek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Wisloeff, Hans Christian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá teoretickým přístupem k inovačnímu managementu ve velkých společnostech a následně analyzuje konkrétní případ švýcarské společnosti Georg Fischer Piping Systems
Klíčová slova: Georg Fischer; inovace; inovační management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2008
Datum podání práce: 30. 11. 2008
Datum obhajoby: 26. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16091/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: