Dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China

Thesis title: Dehumanizace Ujgurů v Čínské lidové republice
Author: Muchammetov, Rachmatulla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Přikryl, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dehumanizací Ujgurů v Čínské lidové republice od roku 2017, v tomto roce totiž začala masivní převýchova Ujgurů a existence táborů. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda jsou Ujguři dehumanizováni z čínské strany. V první části práce je teoreticky vymezen pojem dehumanizace a její druhy, které se využívají dále při analýze. Druhá kapitola se zaměřuje na představení ujgurského etnika a jejich vztahu s chanským etnikem. Ve třetí kapitole je představena obsahová analýza a kritéria výzkumu. V závěrečné kapitole jsou analyzovány tři rozdílné soubory dat, které dokazují nebo svědčí o dehumanizaci Ujgurů v Čínské lidové republice.
Keywords: Ujguři; Sin-ťiang; Obsahová analýza; Dehumanizace
Thesis title: Dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China
Author: Muchammetov, Rachmatulla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Přikryl, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China since 2017, because this year began the massive re-education of the Uyghurs and the existence of camps. The main goal of this bachelor thesis is to find out whether Uyghurs are dehumanized by the Chinese side. The first part of the thesis theoretically defines the concept of dehumanization and its types, which are used in the analysis. The second chapter focuses on the introduction of the Uyghur ethnic group and their relationship with the Han Chinese ethnic group. The third chapter presents the content analysis and research criteria. The final chapter analyses three different sets of data that prove or testify to the dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China.
Keywords: Uyghurs; Dehumanization; Content analysis; Xinjiang

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 5. 2019
Date of submission: 24. 4. 2020
Date of defense: 28. 5. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69861/podrobnosti

Files for download

    Last update: