Dehumanizace Ujgurů v Čínské lidové republice

Název práce: Dehumanizace Ujgurů v Čínské lidové republice
Autor(ka) práce: Muchammetov, Rachmatulla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá dehumanizací Ujgurů v Čínské lidové republice od roku 2017, v tomto roce totiž začala masivní převýchova Ujgurů a existence táborů. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda jsou Ujguři dehumanizováni z čínské strany. V první části práce je teoreticky vymezen pojem dehumanizace a její druhy, které se využívají dále při analýze. Druhá kapitola se zaměřuje na představení ujgurského etnika a jejich vztahu s chanským etnikem. Ve třetí kapitole je představena obsahová analýza a kritéria výzkumu. V závěrečné kapitole jsou analyzovány tři rozdílné soubory dat, které dokazují nebo svědčí o dehumanizaci Ujgurů v Čínské lidové republice.
Klíčová slova: Ujguři; Sin-ťiang; Obsahová analýza; Dehumanizace
Název práce: Dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China
Autor(ka) práce: Muchammetov, Rachmatulla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Přikryl, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China since 2017, because this year began the massive re-education of the Uyghurs and the existence of camps. The main goal of this bachelor thesis is to find out whether Uyghurs are dehumanized by the Chinese side. The first part of the thesis theoretically defines the concept of dehumanization and its types, which are used in the analysis. The second chapter focuses on the introduction of the Uyghur ethnic group and their relationship with the Han Chinese ethnic group. The third chapter presents the content analysis and research criteria. The final chapter analyses three different sets of data that prove or testify to the dehumanization of Uyghurs in the People's Republic of China.
Klíčová slova: Uyghurs; Dehumanization; Content analysis; Xinjiang

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 28. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: