Advertising Targeted to Children on Russian Market

Thesis title: Advertising Targeted to Children on Russian Market
Author: Marchenko, Elizaveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
This thesis deals with the attitude of Russian parents to the advertisement from a variety of marketing channels targeted to children. The main goal is to understand the difference in the influence of marketing on children’s consciousness in different age periods. Another aim is to determine parents’ attitude to promotions for kids. What is more, the paper discloses the role of cartoon characters, bloggers and the Russian government in that type of advertisement with the help of secondary and primary researches. All these players are integral in the socialization of kids. Indeed, another question about ethics is considered throughout the whole thesis as well as children are recognized as one of vulnerable groups of population. The analysis gained from the survey and the interviews with parents leads to the idea that advertisement influences on different ages of children variously, and every child requires the individual approach.
Keywords: Advertisement; Parents; Russia; Marketing; Ethics; Toys; Children; Games; Cartoons; Money; Kids; Bloggers; Infants; YouTube; TV
Thesis title: Reklama Zaměřená na Děti na Ruském Trhu
Author: Marchenko, Elizaveta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce analyzuje chování rodičů ruského původu na reklamu různých marketingových kanálů orientovaných na děti. Hlavním cílem práce je pochopení rozdílů vlivu marketingu na dětské vědomí v různých věkových kategoriích a vnímání rodičů. Kromě toho, práce prozrazuje roli kreslených postav, bloggerů a ruské vlády s pomocí sekundárních a dokonce primárních zdrojů. V průběhu cele práce se bude zahrnovat faktor, že děti jsou považovány za skupinu, která se dá jednoduše ovlivnit. Výsledky získané z průzkumu a rozhovorů vedou k myšlence, že reklama a propagace ovlivňují děti různých věkových kategorií různě, což samozřejmě nezůstává bez povšimnutí rodičů.
Keywords: Děti; Malé dítě; Reklama; Rusko; Rodič; Marketing; Etika; Blogger; Hračka; Hra; Kreslený film; Peníze; YouTube; Televize

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 5. 2019
Date of submission: 28. 4. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69674/podrobnosti

Files for download

    Last update: