Reklama Zaměřená na Děti na Ruském Trhu

Název práce: Advertising Targeted to Children on Russian Market
Autor(ka) práce: Marchenko, Elizaveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the attitude of Russian parents to the advertisement from a variety of marketing channels targeted to children. The main goal is to understand the difference in the influence of marketing on children’s consciousness in different age periods. Another aim is to determine parents’ attitude to promotions for kids. What is more, the paper discloses the role of cartoon characters, bloggers and the Russian government in that type of advertisement with the help of secondary and primary researches. All these players are integral in the socialization of kids. Indeed, another question about ethics is considered throughout the whole thesis as well as children are recognized as one of vulnerable groups of population. The analysis gained from the survey and the interviews with parents leads to the idea that advertisement influences on different ages of children variously, and every child requires the individual approach.
Klíčová slova: Advertisement; Parents; Russia; Marketing; Ethics; Toys; Children; Games; Cartoons; Money; Kids; Bloggers; Infants; YouTube; TV
Název práce: Reklama Zaměřená na Děti na Ruském Trhu
Autor(ka) práce: Marchenko, Elizaveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje chování rodičů ruského původu na reklamu různých marketingových kanálů orientovaných na děti. Hlavním cílem práce je pochopení rozdílů vlivu marketingu na dětské vědomí v různých věkových kategoriích a vnímání rodičů. Kromě toho, práce prozrazuje roli kreslených postav, bloggerů a ruské vlády s pomocí sekundárních a dokonce primárních zdrojů. V průběhu cele práce se bude zahrnovat faktor, že děti jsou považovány za skupinu, která se dá jednoduše ovlivnit. Výsledky získané z průzkumu a rozhovorů vedou k myšlence, že reklama a propagace ovlivňují děti různých věkových kategorií různě, což samozřejmě nezůstává bez povšimnutí rodičů.
Klíčová slova: Děti; Malé dítě; Reklama; Rusko; Rodič; Marketing; Etika; Blogger; Hračka; Hra; Kreslený film; Peníze; YouTube; Televize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2019
Datum podání práce: 28. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: