Digital marketing trends in food and beverage industry

Thesis title: Digital marketing trends in food and beverage industry
Author: Movla-zada, Ulviyya
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
The Master thesis focuses on the digital marketing trends and instruments used in Food and Beverage industry in Azerbaijani Republic. The aim is to find out which digital marketing instruments are mostly used in food and beverage industry nowadays, which of them are really effective for both, consumer and producer’s sides and which of them most probably will be used in the future in Azerbaijani Republic. Both – consumer’s side and producer’s side have been analyzed, the quantitative data has been collected through the survey, processed and empirical research has been done. The research showed that the marketers and businessowners in the target country have a great potential to achieve success in Food and Beverage industry with the help of correctly used Digital Marketing tactics. Several possible improvements were identified, and the recommendations were provided by the author.
Keywords: Digital marketing; Food and Beverage industry; Marketing trends; Communication channels; Advertising; Social Media; SEO; Artificial Intelligence; Content Marketing; Azerbaijani Republic
Thesis title: Trendy digitálního marketingu v potravinářském a nápojovém průmyslu
Author: Movla-zada, Ulviyya
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na trendy a nástroje digitálního marketingu používané v potravinářském a nápojovém průmyslu v Ázerbájdžánské republice. Cílem práce je zjistit, které digitální marketingové nástroje se dnes v potravinářském a nápojovém průmyslu nejčastěji používají a které z nich jsou skutečně efektivní. V práci je využita jak optika spotřebitele, tak optika producentů. Zvláštní důraz byl kladen na ty nástroje, které budou pravděpodobně v Ázerbájdžánské republice v budoucnu skutečně použity. Kvantitativní údaje byly získány prostřednictvím průzkumu, dále byly zpracovány metodou empirického výzkum. Výzkum ukázal, že obchodníci a podnikatelé v cílové zemi mají velký potenciál dosáhnout úspěchu v potravinářském a nápojovém průmyslu pomocí správně použité taktiky digitálního marketingu. Bylo identifikováno několik možných vylepšení a doporučení pro budoucí praktické využití.
Keywords: Marketing obsahu; Ázerbájdžánská republika; Digitální marketing; Reklama; Sociální média; Potravinový a nápojový průmysl; Marketingové trendy; Komunikační kanály; SEO; Umělá inteligence

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 4. 2019
Date of submission: 28. 4. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69583/podrobnosti

Files for download

    Last update: