Trendy digitálního marketingu v potravinářském a nápojovém průmyslu

Název práce: Digital marketing trends in food and beverage industry
Autor(ka) práce: Movla-zada, Ulviyya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Master thesis focuses on the digital marketing trends and instruments used in Food and Beverage industry in Azerbaijani Republic. The aim is to find out which digital marketing instruments are mostly used in food and beverage industry nowadays, which of them are really effective for both, consumer and producer’s sides and which of them most probably will be used in the future in Azerbaijani Republic. Both – consumer’s side and producer’s side have been analyzed, the quantitative data has been collected through the survey, processed and empirical research has been done. The research showed that the marketers and businessowners in the target country have a great potential to achieve success in Food and Beverage industry with the help of correctly used Digital Marketing tactics. Several possible improvements were identified, and the recommendations were provided by the author.
Klíčová slova: Digital marketing; Food and Beverage industry; Marketing trends; Communication channels; Advertising; Social Media; SEO; Artificial Intelligence; Content Marketing; Azerbaijani Republic
Název práce: Trendy digitálního marketingu v potravinářském a nápojovém průmyslu
Autor(ka) práce: Movla-zada, Ulviyya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na trendy a nástroje digitálního marketingu používané v potravinářském a nápojovém průmyslu v Ázerbájdžánské republice. Cílem práce je zjistit, které digitální marketingové nástroje se dnes v potravinářském a nápojovém průmyslu nejčastěji používají a které z nich jsou skutečně efektivní. V práci je využita jak optika spotřebitele, tak optika producentů. Zvláštní důraz byl kladen na ty nástroje, které budou pravděpodobně v Ázerbájdžánské republice v budoucnu skutečně použity. Kvantitativní údaje byly získány prostřednictvím průzkumu, dále byly zpracovány metodou empirického výzkum. Výzkum ukázal, že obchodníci a podnikatelé v cílové zemi mají velký potenciál dosáhnout úspěchu v potravinářském a nápojovém průmyslu pomocí správně použité taktiky digitálního marketingu. Bylo identifikováno několik možných vylepšení a doporučení pro budoucí praktické využití.
Klíčová slova: Marketing obsahu; Ázerbájdžánská republika; Digitální marketing; Reklama; Sociální média; Potravinový a nápojový průmysl; Marketingové trendy; Komunikační kanály; SEO; Umělá inteligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2019
Datum podání práce: 28. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69583/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: