Delivery cycle of process automation using robotic process automation technology

Thesis title: Životní cyklus dodávky automatizace procesů pomocí softwarové robotizace
Author: Mádl, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novotný, Jakub
Opponents: Šamánek, Robert
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na technologii robotické procesní automatizace, zkráceně RPA, a předkládá návrh zlepšení životního cyklu její implementace. V teoretické části práce je objasněn pojem proces a jeho vazba na process mining. Dále jsou popsány technologie RPA, její původ, výhody, dopady na společnost i možnosti jejího využití. Následně jsou identifikovány kroky, jejichž provedení je nezbytné před implementováním procesní robotizace. Praktická část práce je rozdělena do dvou kroků. V prvním kroku jsou porovnány RPA platformy dostupné na trhu dle předem definovaných kritérií. Ve druhém kroku je samotný návrh automatizovaného životního cyklu implementace procesní robotizace s využitím platforem UltimateSuite a UltimateRPA.
Keywords: process mining; UltimateRPA; Automation Anywhere; Blue Prism; UiPath; RPA; Robotic Process Automation; UltimateSuite
Thesis title: Delivery cycle of process automation using robotic process automation technology
Author: Mádl, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novotný, Jakub
Opponents: Šamánek, Robert
Thesis language: Česky
Abstract:
Presented diploma thesis focuse on the robotic process automation technology, abbreviated RPA, and presents a proposal to enhance of RPA implementation lifecycle. The teoretical part of the thesis clarifies the concept of process and its relationship to process mining. After that the RPA technology, its origin, benefits, impact on society and the possibilities of its use are desribed. Subsequently are identified steps which are necessary before start of the process robotization. The practical part of the work is divided into two steps. In the first step, the RPA platforms available on the market are compared according to predefined criteria. In the second step, an automated life cycle of process robotization implementation using the UltimateSuite and UltimateRPA platforms is designed.
Keywords: UltimateSuite; Robotic Process Automation; Automation Anywhere; Blue Prism; UltimateRPA; RPA; process mining; UiPath

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 4. 2019
Date of submission: 3. 5. 2020
Date of defense: 9. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69546/podrobnosti

Files for download

    Last update: