Model driven development and its use in the development of large information systems

Thesis title: Model driven development and its use in the development of large information systems
Author: Barchánková, Adéla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stanovská, Iva
Opponents: Smolníková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive description of Model-driven development and analyse its approaches, practices and available tools with focus on server-based applications of large information systems. The first part of this study shall cover the definitions of the methodology, its principles, best practices, and analyse the possible benefits or disadvantages of this approach. It will also capture the current situation on the market with commercial MDD tools. Second part contains an analysis and description of the Metasystem application: a non-commercial MDD tool developed by Czech IT company, which is used for modelling and development of large information systems. The thesis provides a comparison between the mentioned tool and one of the most commonly used application – Sparks’s Enterprise Architect with one main question: Would Metasystem be commercially competitive on current market? In the latter part, the thesis focuses on an analysis and design of possible enhancements in the functionality of the tool.
Keywords: model-driven development; modelling; software development; information technology
Thesis title: Model-driven development a jeho využití při vývoji velkých informačních systémů
Author: Barchánková, Adéla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stanovská, Iva
Opponents: Smolníková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je podat srozumitelný popis přístupů, praktik a dostupných nástrojů k vývoji řízenému modely (častěji anglicky “model-driven development”) se zaměřením na serverové aplikace robustních informačních systémů. První část práce se soustředí na definice metodologie, její principy, nejlepší praktiky a analyzuje možné výhody či nevýhody tohoto přístupu. Zároveň zachycuje aktuální situaci na trhu s nástroji pro MDD. Druhá část obsahuje analýzu a popis aplikace Metasystem: nekomerčního nástroje vyvíjeného v dále zmíněné české IT společnosti, který se využívá k modelování a vývoji robustních informačních systémů. Práce porovnává zmíněný nástroj s jedním z nejčastěji využívaných komerčních nástrojů pro MDD – aplikací Enterprise Architect s cílem zodpovědět, zda by byl Metasystem konkurence schopný na trhu. Poslední část práce je zaměřena na návrh a analýzu rozšiřující funkcionality do této aplikace.
Keywords: vývoj software; informační technologie; model-driven development; modelování

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2019
Date of submission: 10. 5. 2020
Date of defense: 24. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71974/podrobnosti

Files for download

    Last update: