Social services and community planning in Pelhřimov

Thesis title: Sociální služby a komunitní plánování města Pelhřimova
Author: Marešová, Miroslava
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sedláková, Jaroslava
Opponents: Kovanda, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce zmapuje současný stav sociálních služeb v oblasti seniorů v Pelhřimově. Zhodnotí proces komunitního plánování sociálních služeb v Pelhřimově a jeho přínos pro efektivní poskytování kvalitních služeb. Porovná vytýčené priority skupiny seniorů v komunitním plánu s jejich realizací. Pomocí dotazníkového šetření se zaměří na spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v rámci komunitního plánování.
Keywords: senioři; komunitní plánování sociálních služeb; komunitní plán; sociální služby; triáda - uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb
Thesis title: Social services and community planning in Pelhřimov
Author: Marešová, Miroslava
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sedláková, Jaroslava
Opponents: Kovanda, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
The graduation theses target the actual situation of social services in the area of pensioners in Pelhřimov. The process of the community planning of social services and his contribution for the efficient and quality social services are evaluated. Specified preferences in the community plan are compared with their implementation. It is also focused on the cooperation of triad (social services users, providers and submitters) within the community planning.
Keywords: community plan; community planning of social services; pensioners; social services; triad - users, providers, submitters of social services

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management of the Public Sector

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2008
Date of submission: 30. 4. 2009
Date of defense: 21. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/17120/podrobnosti

Files for download

    Last update: