Sociální služby a komunitní plánování města Pelhřimova

Název práce: Sociální služby a komunitní plánování města Pelhřimova
Autor(ka) práce: Marešová, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Kovanda, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zmapuje současný stav sociálních služeb v oblasti seniorů v Pelhřimově. Zhodnotí proces komunitního plánování sociálních služeb v Pelhřimově a jeho přínos pro efektivní poskytování kvalitních služeb. Porovná vytýčené priority skupiny seniorů v komunitním plánu s jejich realizací. Pomocí dotazníkového šetření se zaměří na spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v rámci komunitního plánování.
Klíčová slova: senioři; komunitní plánování sociálních služeb; komunitní plán; sociální služby; triáda - uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb
Název práce: Social services and community planning in Pelhřimov
Autor(ka) práce: Marešová, Miroslava
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Kovanda, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The graduation theses target the actual situation of social services in the area of pensioners in Pelhřimov. The process of the community planning of social services and his contribution for the efficient and quality social services are evaluated. Specified preferences in the community plan are compared with their implementation. It is also focused on the cooperation of triad (social services users, providers and submitters) within the community planning.
Klíčová slova: community plan; community planning of social services; pensioners; social services; triad - users, providers, submitters of social services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 21. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: