Integrated Transport Systems in Catalonia

Thesis title: Integrované dopravní systémy v Katalánsku
Author: Bláhová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Sítora, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá integrovanými dopravními systémy na území jedné španělské autonomní oblasti a to v Katalánsku. Hlavním cílem práce je detailní rozbor tamních čtyř integrovaných dopravních systémů a jejich následné srovnání. Pro objasnění hlavního cíle bylo nutné vypracovat cíle dílčí: představení a funkce tamních kompetentních orgánů, objasnění významnosti veřejné hromadné dopravy vzhledem k ostatním přepravním možnostem, objasnění způsobu financování veřejné hromadné dopravy na daném území, analýza dat mobility spolu s využitím dopravních prostředků, srovnání užití kolejové a autobusové dopravy spolu s tarifní analýzou atp. Jako zdroj informací sloužily především sekundární data od tamních autorit. K provázanosti jednotlivých témat a získání uceleného obrázku přispěly vlastní zkušenosti a pozorování autorky z dob žití na daném území. Pro propojení dvou hlavních zkoumaných oblastí (tarif a počty přepravených) byla provedena regresní analýza. Srovnání všech čtyř katalánských integrovaných dopravních systémů proběhlo v poslední kapitole spolu s náměty k dalšímu bádání.
Keywords: Katalánsko; dopravní konsorcia; integrované dopravní systémy
Thesis title: Integrated Transport Systems in Catalonia
Author: Bláhová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Sítora, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the integrated transport system in Catalonia- one of the Spanish autonomous regions. The main goal is to provide a detailed analysis of these integrated transport systems and subsequently their comparison. To clarify the main goal it was necessary to develop partial goals: introduction and duties of local authorities, clarification of the public importance in relation to other transport options, clarification of public transport financing in Spain, analysis of mobility data and means of transport, comparison of rail and bus transport, tariff analysis etc. As for the source of information, mainly secondary data from the local authorities and the author’s own experience of living in Catalonia have been used. A regression analysis was performed to connect the two main examined areas (tariffs and number of passengers). A comparison of all four integrated transport systems in Catalonia was made in the last chapter, along with with the suggestions for further research.
Keywords: Integrated Transport System; Public Transport Authorities; Catalonia

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 11. 2019
Date of submission: 11. 5. 2020
Date of defense: 11. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71554/podrobnosti

Files for download

    Last update: