Bankruptcy models in financial analysis

Thesis title: Bankrotní modely ve finanční analýze
Author: Louženská, Štěpánka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šmídová, Radana
Opponents: Ivašyna, Viktoria
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl ověřit na vybraných podnicích, zda bankrotní modely Tafflerův, Zmijewskeho a index IN05 mají schopnost včas upozornit na blížící se úpadek podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dojde především k představení vybraných bankrotních modelů. V navazující praktické části budou popsané modely aplikovány na pět vybraných společností ze zpracovatelského průmyslu, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku. Dále bude sledován vývoj poměrových ukazatelů obsažených ve vybraných bankrotních modelech. Následně dojde ke zhodnocení dosažených výsledků a porovnání bankrotních modelů.
Keywords: úpadek podniku; poměrové ukazatele; bankrotní modely
Thesis title: Bankruptcy models in financial analysis
Author: Louženská, Štěpánka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šmídová, Radana
Opponents: Ivašyna, Viktoria
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to verify if the bankruptcy models of Taffler, Zmijewski and index IN05 are able to warn in time about the forthcoming bankruptcy of a business using selected companies. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part will introduce aforementioned bankruptcy models. After that follows the practical part in which the models are applied on five selected companies of the manufacturing industry that have been declared bankrupt. Furthermore, the development of the financial ratios included in the selected bankruptcy models will be inspected. At the end comes the evaluation of achieved results and the comparison of employed bankruptcy models.
Keywords: Business bankruptcy; financial ratios; bankruptcy models

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2019
Date of submission: 11. 5. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71395/podrobnosti

Files for download

    Last update: