Bankrotní modely ve finanční analýze

Název práce: Bankrotní modely ve finanční analýze
Autor(ka) práce: Louženská, Štěpánka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Ivašyna, Viktoria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl ověřit na vybraných podnicích, zda bankrotní modely Tafflerův, Zmijewskeho a index IN05 mají schopnost včas upozornit na blížící se úpadek podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dojde především k představení vybraných bankrotních modelů. V navazující praktické části budou popsané modely aplikovány na pět vybraných společností ze zpracovatelského průmyslu, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku. Dále bude sledován vývoj poměrových ukazatelů obsažených ve vybraných bankrotních modelech. Následně dojde ke zhodnocení dosažených výsledků a porovnání bankrotních modelů.
Klíčová slova: úpadek podniku; poměrové ukazatele; bankrotní modely
Název práce: Bankruptcy models in financial analysis
Autor(ka) práce: Louženská, Štěpánka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Ivašyna, Viktoria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to verify if the bankruptcy models of Taffler, Zmijewski and index IN05 are able to warn in time about the forthcoming bankruptcy of a business using selected companies. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part will introduce aforementioned bankruptcy models. After that follows the practical part in which the models are applied on five selected companies of the manufacturing industry that have been declared bankrupt. Furthermore, the development of the financial ratios included in the selected bankruptcy models will be inspected. At the end comes the evaluation of achieved results and the comparison of employed bankruptcy models.
Klíčová slova: Business bankruptcy; financial ratios; bankruptcy models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: