Business plan - Family Pancake cafe

Thesis title: Business plan - Family Pancake cafe
Author: Shelest, Kristina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kubíček, Aleš
Thesis language: English
Abstract:
The aim of bachelor’s thesis is to write the business plan for a Family Pancake cafe entering the market of the Czech Republic (Prague). In the theoretical part the definition of a business plan, its structure and importance are highlighted. Practical part focuses on presenting a business plan for the Family Pancake cafe in Prague. For company analysis various methods of comparison and forecasting was used, such as SWOT analysis, EFA analysis, Porters Five Forces, target market analysis, competitive analysis, 4P (Product, Price, Place, Promotion) Analysis, Sales Forecast, Cash Flow Statement with 3 possible scenarios (pessimistic, realistic and optimistic), breakeven analysis and payback period analysis.
Keywords: Business Plan; Customer Analysis; Financial Plan; Pancake; Competitor Analysis; Porters Five Forces Analysis; Marketing Plan; Statistical Analysis
Thesis title: Podnikatelský plán otevření kavárny Family Pancake v Praze
Author: Shelest, Kristina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kubíček, Aleš
Thesis language: English
Abstract:
Cílem bakalářské práce je napsat podnikatelský plán kavárny Family Pancake, která vstupuje na trh České republiky (Praha). V teoretické části je zdůrazněna definice podnikatelského plánu, jeho struktura a význam. Praktická část je zaměřena na představení podnikatelského plánu kavárny Family Pancake v Praze. Pro firemní analýzu byly použity různé metody srovnávání a předpovědi, jako je SWOT analýza, EFA analýza, Porters Five Forces, analýza cílového trhu, konkurenční analýza, analýza 4P (produkt, cena, místo, propagace), prognóza prodeje, výkaz peněžních toků s 3 možné scénáře (pesimistický, realistický a optimistický), analýza breakeven a analýza doby návratnosti.
Keywords: Statistická analýza; Podnikatelský plán; Marketingový plán; Analýza zákazníků; Analýza konkurenta; Finanční plán; Analýza nosičů pěti sil; Lívanec

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2019
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73316/podrobnosti

Files for download

    Last update: