Phenomenon of volunteering in the field of alternative music festivals

Thesis title: Fenomén dobrovolnictví v oblasti festivalů alternativní hudby
Author: Anděra, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šubrt, Daniel
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem bakalářské práce je rozbor forem dobrovolnictví a jejich ekonomické, sociologické a další aspekty, rozbor historie dobrovolnictví na území České republiky a současný stav podpory dobrovolnictví. Dále pak shrnutí současného stavu podpory dobrovolnictví a fungující organizace pracující s dobrovolníky na území ČR. Nejvýznamnější část práce je zaměřena na dobrovolnictví v kultuře a zkoumání úlohy dobrovolnictví v důležitých kulturních institucích, konkrétně v oblasti festivalů alternativní hudby. Klíčová slova: altruismus, dobrovolnictví, festival, dobrovolník, motivace, role.
Keywords: Altruismus; Festival; Dobrovolník; Role; Dobrovolnictví; Motivace
Thesis title: Phenomenon of volunteering in the field of alternative music festivals
Author: Anděra, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šubrt, Daniel
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis provides an analysis of various forms of volunteering and their economic, sociological and other aspects, followed by an analysis of the history of volunteering in the Czech Republic and the current state of support for volunteering as well as organisations active in this area.The most important part of the thesis focuses on volunteering in the field of cultural events and analyses the role that volunteering plays in important cultural institutions, specifically alternative music festivals.
Keywords: altruism; volunteering; festival; volunteer; motivation; role

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2020
Date of submission: 13. 5. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73203/podrobnosti

Files for download

    Last update: