Fenomén dobrovolnictví v oblasti festivalů alternativní hudby

Název práce: Fenomén dobrovolnictví v oblasti festivalů alternativní hudby
Autor(ka) práce: Anděra, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šubrt, Daniel
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je rozbor forem dobrovolnictví a jejich ekonomické, sociologické a další aspekty, rozbor historie dobrovolnictví na území České republiky a současný stav podpory dobrovolnictví. Dále pak shrnutí současného stavu podpory dobrovolnictví a fungující organizace pracující s dobrovolníky na území ČR. Nejvýznamnější část práce je zaměřena na dobrovolnictví v kultuře a zkoumání úlohy dobrovolnictví v důležitých kulturních institucích, konkrétně v oblasti festivalů alternativní hudby. Klíčová slova: altruismus, dobrovolnictví, festival, dobrovolník, motivace, role.
Klíčová slova: Altruismus; Festival; Dobrovolník; Role; Dobrovolnictví; Motivace
Název práce: Phenomenon of volunteering in the field of alternative music festivals
Autor(ka) práce: Anděra, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šubrt, Daniel
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis provides an analysis of various forms of volunteering and their economic, sociological and other aspects, followed by an analysis of the history of volunteering in the Czech Republic and the current state of support for volunteering as well as organisations active in this area.The most important part of the thesis focuses on volunteering in the field of cultural events and analyses the role that volunteering plays in important cultural institutions, specifically alternative music festivals.
Klíčová slova: altruism; volunteering; festival; volunteer; motivation; role

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: