Analysis of the impacts of suburbanization processes on the town of Roztoky focusing on demography, economy, social and civic facilities

Thesis title: Analýza dopadů suburbanizačních procesů ve městě Roztoky se zaměřením na demografii, ekonomiku, občanskou a sociální vybavenost
Author: Pšeničková, Daniela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením dopadů suburbanizačních procesů na město Roztoky. Město Roztoky se nachází v těsné blízkosti Prahy v okresu Praha – Západ. Od roku 2000 město čelí silnému nárůstu obyvatel, s čímž souvisí mnoho vzniklých negativních důsledků. Město Roztoky se tedy musí rychle adaptovat na změny v demografické struktuře, což má dopad na mnoho oblastí v obci. Cílem práce je zhodnocení konkrétních dopadů na město Roztoky, a to s bližším zaměřením na jeho demografii, ekonomiku, a především sociální a občanskou vybavenost.
Keywords: Roztoky; demografie; obyvatelstvo; sociální a občanská vybavenost; suburbanizace
Thesis title: Analysis of the impacts of suburbanization processes on the town of Roztoky focusing on demography, economy, social and civic facilities
Author: Pšeničková, Daniela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Říhová, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of the impacts of suburbanization processes on the town of Roztoky. The town of Roztoky is located in close proximity to Prague in the Prague-West district. Since 2000, the town has been facing strong population growth, leading to many negative consequences. Therefore, the town of Roztoky has to quickly adapt to changes in the demographic structure, having an impact on many areas in the town. The aim of this paper is to evaluate the specific impacts on the town of Roztoky, with a particular focus on its demography, economy, and social and civic facilities specifically.
Keywords: suburbanization; Roztoky; demography; population; social and civic facilities

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 2. 2020
Date of submission: 26. 5. 2020
Date of defense: 10. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72794/podrobnosti

Files for download

    Last update: