Analýza dopadů suburbanizačních procesů ve městě Roztoky se zaměřením na demografii, ekonomiku, občanskou a sociální vybavenost

Název práce: Analýza dopadů suburbanizačních procesů ve městě Roztoky se zaměřením na demografii, ekonomiku, občanskou a sociální vybavenost
Autor(ka) práce: Pšeničková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením dopadů suburbanizačních procesů na město Roztoky. Město Roztoky se nachází v těsné blízkosti Prahy v okresu Praha – Západ. Od roku 2000 město čelí silnému nárůstu obyvatel, s čímž souvisí mnoho vzniklých negativních důsledků. Město Roztoky se tedy musí rychle adaptovat na změny v demografické struktuře, což má dopad na mnoho oblastí v obci. Cílem práce je zhodnocení konkrétních dopadů na město Roztoky, a to s bližším zaměřením na jeho demografii, ekonomiku, a především sociální a občanskou vybavenost.
Klíčová slova: Roztoky; demografie; obyvatelstvo; sociální a občanská vybavenost; suburbanizace
Název práce: Analysis of the impacts of suburbanization processes on the town of Roztoky focusing on demography, economy, social and civic facilities
Autor(ka) práce: Pšeničková, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of the impacts of suburbanization processes on the town of Roztoky. The town of Roztoky is located in close proximity to Prague in the Prague-West district. Since 2000, the town has been facing strong population growth, leading to many negative consequences. Therefore, the town of Roztoky has to quickly adapt to changes in the demographic structure, having an impact on many areas in the town. The aim of this paper is to evaluate the specific impacts on the town of Roztoky, with a particular focus on its demography, economy, and social and civic facilities specifically.
Klíčová slova: suburbanization; Roztoky; demography; population; social and civic facilities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2020
Datum podání práce: 26. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72794/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: